Obchodní podmínky

platné pro Českou republiku od 1.6.2018

Kontaktní údaje prodávajícího

COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.,  IČ 60323108, DIČ CZ60323108,
adresa: Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava
telefonní kontakty: +420 596 112 151, 777 631 079, 725 460 838
e-mail: oTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
provozní doba kanceláře a skladu: po-pá 7:00 – 15:00


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě objednání zboží u firmy COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.

 

2. Způsob objednání

Kupující si může zboží objednat telefonicky u obchodních zástupců, dále na výše uvedených telefonních číslech, a nebo e-mailem, viz. e-mailové adresy uvedené výše.

 

3. Reklamace

Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o., který je uveden na webových stránkách www.comertex.cz

4
. Cena za zboží a platební podmínky

Cenu stanovíme na základě Vaši poptávky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese poboček:

  1) OSTRAVA-Heřmanice, Orlovská 343/148, tel.+420 596 112 151, fax.+420 596 116 229, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2) OPAVA-Jaktař, Krnovská 174/165, tel.+420 553 710 202, 724 482 614, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostní platbou.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (není-li domluvena individuální splatnost).

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je posíláná v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Přepravné a zasílání faktur

Zboží je kupujícím zavezeno osobně dodavatelem nebo zasíláno přepravní službou DPD.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Pokud je kupujícímu účtováno poštovné (ve výši 85 CZK za každý balík a 6 EUR pro balíky zasílané na Slovensko), je o tom informován e-mailem.


6
. Ochrana osobních údajů

Firma COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o. eviduje a používá pouze nezbytné údaje kupujícího: jméno a příjmení  /název firmy, adresa bydliště / sídla firmy,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (potvrzení objednávky, posílání faktur, informací a obchodních sdělení) a dále je poskytujeme pouze přepravní společnosti DPD z důvodu bezproblémové dodávky objednaného zboží.

Zpracování Vašich osobních údajů je povoleno zákonem a platí po celou dobu spolupráce s naší společností.

Případný nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv bez uvedení důvodů vyjádřit písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem)

na následující adrese: COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o., Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice, 713 00, fax +420 596 116 229, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prohlášení o ochraně osobních údajů v pdf ZDE.

7
. Závěrečná ustanovení

Prodávající není odpovědný za výběr výrobků, který provedl kupující.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Ostrava, 28.května 2018


Ing. Miroslav Šigut
jednatel společnosti