Informace ke zboží

VELIKOSTNÍ TABULKY

NORMY

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ OBALŮ

Za obaly balených výrobků prodávaných firmou COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o. byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu pod identifikačním číslem EK-F00030863.

Použité osobní ochranné prostředky likvidujte v souladu v návodem k použití. Není-li uveden způsob likvidace v návodu, vyhoďte použité OOP do komunálního odpadu.